Thonita – 0736-32 49 40
thonita.hellgren@gmail.com

Om oss

Vår miljöpolicy

Vi har som övergripande målsättning att begränsa negativ miljöpåverkan. Detta ska vi nå genom att:

 • Följa lagar och förordningar inom miljöområdet
 • Sträva efter att ha en modern fordonspark
 • Aktivt arbeta med källsortering av eget avfall
 • Byta oljor och service på märkesverkstäder
 • Utbilda personalen i miljöfrågor

Vår kvalitetspolicy

Vi ska erbjuda våra kunder kvalité genom:

 • Att hålla det vi lovar
 • Serviceinriktade
 • Rätt utrustning och hög tillgänglighet
 • Att våra tjänster motsvarar kundens behov
 • Arbete i ständig förbättring och utveckling

Våra utbildningar

Vi har utbildningar inom följande

 • Arbete på väg
 • Hjälp på väg
 • EBR Kabelförläggning i mark
 • Hjullastare
 • Grävmaskin
 • Grävlastare
 • YKB